news

Bula v parenchymu pravé plíce u jezevčíka

Další zajímavý a z medicínského hlediska vzácný případ. Kříženec jezevčíka byl na kliniku referován s pozvolně se zhoršující dušností následkem pneumotoraxu (volný plyn v dutině hrudní, který brání plíci v nádechu). Problém vznikl spontánně, nepředcházel úraz ani jiné poranění hrudní stěny. Na RTG byl patrný převážně pravostranný pneumotorax. Po zavedení drénu bylo provedeno CT vyšetření, které ukázalo zajímavý nález: ve střední části pravé plíce se nacházela v parenchymu velká bublina (bula). Bylo vyloveno podezření na takzvaný bulózní emfyzém. Při operaci se nález potvrdil. Tenká stěna plicní buly byla prasklá a při každém nádechu docházelo k úniku plynu do dutiny hrudní. Postižený plicní lalok jsme odstranili, další rekonvalescence je zatím bezproblémová. Prognóza je ovšem otevřená, není zatím jasné, co bylo příčinnou vzniku buly, navíc máme podezření na další změny na druhé plíci. Po zhojení čeká pejska tedy ještě kontrolní CT a doufejme, že už žádné další operace. Ve střední Evropě je toto onemocnění velice vzácné, jinde na světě se vyskytuje hojněji, protože se na vzniku mohou podílet někteří parazité, které u nás nemáme.