news

O klinice

Veterinární ordinace Animal Clinic byla založena Dr. Janem Hnízdem v roce 2003.

Od počátku bylo naším cílem vybudovat veterinární kliniku zaměřenou na specializovanou medicínu malých zvířat a exotú.

Velký důraz klademe na nadstandardní technické, prostorové a přístrojové vybavení veterinárního pracoviště. Provozní prostory kliniky zahrnují v současnosti více než 600 m2. Chceme, aby se u nás cítili jako doma jak zvířata, tak i lidé. Provozní místnosti jsou z části  bezbariérové.

Čerpáme ze zkušeností našich lékařů získaných na klinikách v Německu, Švýcarsku, Velké Británii, Nizozemsku,  Itálii a USA. Spolupracujeme také se špičkovými odborníky s jiným zaměřením v našem regionu, ale i v zahraničí, dále s externisty, kteří navštěvují pravidelně přímo naší kliniku.

 

Animal Clinic patří již řadu let mezi respektovaná referenční pracoviště,  úzce spolupracujeme s referujícími kolegy z celé České republiky, Slovenska a dalších okolních států. Samozřejmě je i technické vybavení našeho pracoviště na špičkové úrovni a to nejen ve srovnání s tuzemskými pracovišti, ale i s veterinárními klinikami v západním světě.

Naše veterinární klinika – veterinární ordinace
Animal Clinic se těší na Vaši návštěvu.