news

Onkologie

Nádorová onemocnění jsou u malých zvířat častá a v mnoha případech léčitelná. Naším cílem je pokud možno kompletní vyléčení pacienta odstraněním primárního nádoru, ale také současné zachování plnohodnotné a důstojné kvality jeho života.

Diagnostika nádorových onemocnění psů a koček:

  • RTG, USG, endoskopie
  • tenkojehelná aspirační cytologie
  • odběry bioptátů a kostní dřeně
  • zprostředkování scintigrafie a MRT

Terapie nádorových onemocnění:

  • chirurgické řešení nádorových onemocnění
  • plastická a rekonstrukční chirurgie
  • chemoterapie
  • zprostředkování radioterapie (ozařování)

Každé terapii nádorového onemocnění předchází důkladné klinické vyšetření (onkologický screening). Toto vyšetření má za cíl jasně definovat rozsah nádorového onemocnění, zhodnotit celkový klinický stav pacienta a případně detekovat metastázy nádoru v jiných orgánech. Standardně při tomto vyšetření provádíme rentgenové vyšetření plic, sonografické vyšetření dutiny břišní, krevní testy a cytologické vyšetření aspirátu z tumoru.

Při nejednoznačném nálezu odebíráme před operací z tumoru biopsii na histopatologické vyšetření. Biopsie mohou být odebrány neinvazivní technikou (např. pod ultrasonografickou nebo endoskopickou kontrolou jako je rhinoskopie, gastroskopie či cystoskopie), miniinvazivní technikou (například pomocí laparoskopie) nebo invazivně chirurgickou incizí.

Kromě klasické histopatologie, kterou pro nás posuzují renomované zahraniční laboratoře, provádíme pro zpřesnění zhoubnosti (grading) nádoru stanovení mitotického indexu a proliferačních markerů (Ki-67, c-KIT, AgNOR), které zpřesňují možné chování nádoru, včetně možnosti tvorby metastáz.

V indikovaných případech necháváme provádět u vybraných pacientů a zvířat , např. s podezřením na nitrolebeční nádorová onemocnění (nádory mozku nebo dutiny nosní), dále pak na zhodnocení rozsahu a invazivity onemocnění (např. soft tissue sarkomy) či vyloučení plicních metastáz vyšetření magnetickou rezonancí (MRI) nebo počítačovou tomografií (CT). Výjimečně je nutná detekce případných mikrometastáz scintigrafickým vyšetřením (SPECT a PET). Při podezření na infiltraci kostní dřeně z ní odebíráme a posuzujeme cytologické biopsie.

U solidních tumorů je vždy snaha o jejich kompletní odstranění. Pro tento účel disponujeme všemi moderními možnostmi onkologické chirurgie (chirurgický laser, harmonický nůž, kryochirurgie…) a máme dlouholeté zkušenosti s plastickou a rekonstrukční chirurgií u malých zvířat.

Vždy s majitelem důkladně diskutujeme následky onkologické chirurgie, obzvláště když se jedná o radikální zákroky vedoucí ke změnám exteriéru zvířete nebo omezení jeho aktivity (např. amputace končetiny či čelisti). Mezi moderní možnosti onkologické chirurgie na našem pracovišti patří například přemosťování kosti po excizi kostních nádorů pomocí takzvaného „bone-liftingu“ a jiné techniky zachovávající končetinu (limb sparing-chirurgie), dále neuroonkologické chirurgie jako je miniinvazivní operace míšních tumorů. Zabýváme se i chirurgickým odstraněním nádorů na vnitřních orgánech jako jsou rozsáhlé tumory jater či plic.

Pokud není možné nádor kompletně odstranit, lze zvolit v krajních případech kompromisní řešení, kdy se odstraní pouze část nádoru, čím zvířeti ulevíme od bolesti a diskomfortu (paliativní zákrok). Současně můžeme dosáhnout u těchto pacientů další redukce nádorové masy pomocí chemoterapie neboradioterapie (ozařování).

Chemoterapie patří mezi absolutně rutinní terapeutické postupy u mnoha onkologických onemocnění. Nejlepších výsledků dosahujeme samotnou chemoterapií u systémových onemocnění jako je multipní myelom, multicentrický lymfom atd. Adjuvantní (doplňující) chemoterapie je zcela nezbytná pro zlepšení přežívání či vyléčení pacientů například po chirurgickém odstranění kostních nádorů nebo po excizi sarkomů (např. postvakcinačních sarkomů koček). Bez chemoterapie není samotná chirurgie u řady maligních nádorů smysluplná a neprodlouží výrazně život pacienta.
Pro mnoho klientů je termín chemoterapie často odstrašující, zvláště když víme, jak obtížně snáší cytostatickou léčbu humánní pacienti. Naštěstí je chemoterapie v absolutní většině případů velice dobře tolerována a případné vedlejší účinky jsme schopni pomocí podpůrné léčby držet pod kontrolou bez viditelného utrpení pro pacienta. Ve většině případů během chemoterapie majitelé nepozorují žádné nebo minimální zdravotní změny na svém zvířeti(občasná ztráta chuti k jídlu či průjem). Chemoterapie je tedy legitimním a dobře tolerovaným terapeutickým nástrojem pro naše onkologické pacienty.

V případě nutnosti či charakteru onemocnění, jsme schopni našim pacientů zajistit radioterapii na vybraných zahraničních pracovištích. Zajišťujeme lokální radioterapii (lineární akcelerátor, Cobalt-60) pro pacienty s rozsáhlými nádory, kde není možná kompletní chirurgická excize, či pro pacienty s neoperabilními nádory (tumory mozku, některé nádory nosní dutiny či prostaty). Dále zprostředkováváme systémovou radioterapii pro pacienty s některými endokrinními nádory (nádory štítné žlázy či slinivky), kdy se aplikuje radioaktivní látka nitrožilně. U radioterapie je nutno počítat s přechodnými vedlejšími účinky (dle lokalizace ozařovaného místa) a s podstatně vyššími náklady na léčbu.

Dále provádíme léčbu pomocí molekulárně cílených látek, které blokují určité receptory a signální dráhy v nádorových buňkách (masitinib, toceranib). Tyto látky jsou buněčně selektivní a mají tudíž výrazně vyšší účinnost a naopak méně nežádoucích účinků ve srovnání s klasickými cytostatiky. Naše klinika je zapojena do mezinárodních klinických studií pro použití molekulární terapie v léčbě některých nádorových onemocnění u psů a koček (mastocytom, T-lymfom, karcinomy mléčné žlázy a sarkomy).

Na neposledním místě konzultujeme s klienty doplňující léčbu, jakou je zvláště nutriční podopora, prevence gastrointestinálních potíží či alternativní a nekonvenční metody jakými je například fotosenzibilizace kožních neoplazií či vakcinace proti maligním melanomům. Do budoucnosti se nadále budeme snažit poskytnout našim onkologickým pacientům péči srovnatelnou s moderními trendy v humánní medicíně. Příklady budoucích terapeutických možností jsou intervenční zákroky jako je chemoembolizace tumorů či stentování inoperabilních nádorů močových cest.

Rakovina je léčitelná, byť není vždy vyléčitelná. Našim cílem je poskytnout pacientům plnohodnotný, důstojný a bezbolestný život. Naši lékaři jsou k dispozici pro další konkrétní konzultace jak majitelům tak referujícím kolegům.

Odborní garanti:
Onkologická chirurgie a rekonsrukční chirurgie: MVDr. Jan Hnízdo