news

Historie kliniky

Provoz kliniky byl zahájen na podzim roku 2003. Na počátku byly naše prostory koncipovány pouze na provoz malého, dobře vybaveného pracoviště, kde měli ordinovat maximálně dva lékaři za asistence dvou techniků. V prvních měsících provozu byl jediným ordinujícím lékařem Dr. Hnízdo s pouze jednou sestřičkou Michaelou Kratochvílovou. Další lékař byl zaměstnán na jaře roku 2004. Již při spuštění provozu bylo pracoviště plně vybaveno pro řešení většiny běžných problémů malých zvířat a exotů (RTG, USG, endoskopie, malá laboratoř, inhalační anestezie atd). První tři roky jsme věnovali postupnému doplnění standardního i nadstrandardního vybavení , zvláště chirurgického instrumentaria.

Již od roku 2005 bylo třeba uvažovat o třetím lékaři, který by doplnil náš tým.  Začali jsme uvažovat o zavádění tehdy poměrně nových technik, jakou byla například artroskopie. Ta byla uvedena do klinického provozu začátkem roku 2006. Do dnešního dne je naše pracoviště považováno za jedno z hlavních referenčních center pro artroskopii v ČR a také např. i na Slovensku.

Statut referenčního pracoviště jsme získali poměrně brzy. Již v prvních letech našeho provozu byl podíl referovaných pacientů cca 20% (chirurgičtí  pacienti a exoti), postupně tato část pacientů narůstala až do dnešního stavu, kdy je více než 60% našich pacientů referovaných. Nejčastěji se jedná o komplikované chirurgické a ortopedické případy, ale také o pacienty referované na speciální vyšetření. Průměrně dnes ošetříme na klinice 50-60 pacientů za den a provádíme 3-5 operací denně, z toho tvoří většinu komplexní zákroky u referovaných pacientů (stav 2014).

Na neposledním místě je nutno poděkovat za dlouholetou důvěru a spolupráci našim referujícím kolegům z celé České republiky a zvláště pak také našim pacientům, kteří nám důvěřují a se kterými prožíváme dennodenně jak smutné, tak veselé okamžiky, tak jak to ve veterinární praxi chodí.