news

Služby

Na našem pracovišti řešíme denně veškeré aspekty všeobecné preventivní a kurativní veterinární medicíny. Následující seznam úkonu je stručným přehledem oborů na které se naši lékaři zaměřují. Nenárokujeme si v žádném případě specializace ve všech oborech veterinární medicíny malých zvířat. Proto spolupracujeme v některých případech s předními odborníky na jiných veterinárních pracovištích v České Republice a zahraničí. Komplikované oftalmologické, stomatologické a kardiologické pacienty referujeme na specializovaná pracoviště.