news

Počítačová tomografie

Od ledna 2013 disponuje naše pracoviště novou zobrazovací technologií. Jedná se o počítačový tomograf (computed tomography, CT), Fidex, Animage, USA. Tento přístroj poskytuje několik jedinečných technických výhod při celkově výrazně nižších provozních nákladech, než je tomu u klasických CT systémů z humánní medicíny.  Fidex disponuje zcela novou rentgenovou technologií, takzvaným „cone-beam“ (kuželový paprsek) zobrazením. Díky této revoluční technice vzniká výrazně nižší spotřeba energie, menší produkce teploty při scanování pacienta a zvláště nesrovnatelně nižší produkce rentgenového záření, kterému je pacient při CT vyšetření jinak vystaven. Současně je zobrazení zcela srovnatelné s nejmodernějšími multislice – CT systémy, které jsou využívány v humánní medicíně.

Vedle standardního průřezového 2-D zobrazení vyšetřované oblasti, lze v několika vteřinách vytvořit impozantní 3-D rekonstrukce jednotlivých orgánů, či provádět virtuální endoskopie (dýchací cesty, zažívací aparát atd). Lze provést vyšetření všech pacientů od velikosti morčete  do velikosti 90ti kilové dogy.  Fidex je koncipován čistě pro veterinární využití, a to jako první přístroj tohoto typu na světě. V současnosti je celosvětově v provozu pouze 12 přístojů, převážně na univerzitních pracovištích, ale také na referenčních klinikách ve Francii, Honkongu a zvláště USA. Náš přístroj je tak prvním ve střední Evropě, současně se stáváme pro firmu Animage a její české zastoupení (fa. Atomvet s.r.o) referenčním pracovištěm pro veterináře z celé střední a východní Evropy. Dále úzce spolupracujeme s pracovištěm Dr. Rolanda Rigoriho (Veterinaire Oiset) u Lyonu, Francie, kde byl začátkem roku 2012 instalován vůbec první Fidex v Evropě.

Nejčastější indikace pro CT vyšetření jsou:

 • vyšetření páteře (výhřezy plotének, tumory, cauda equina syndrom)
 • vyšetření plic (vyšetření velkých cév, detekce metastáz)
 • vyšetření lebky (zuby, čelisti, dutiny nosní, mozek)
 • vyšetření kloubů (dysplazie loketních kloubů, poranění vazů a menisků v kolenním kloubu, kyčelní klouby atd)
 • vyšetření ledvin a močovodů
 • vyšetření ostatních částí skeletu (nádory, růstové deformity)
 • nádory měkkých tkání (např. fibrosarkomy)
 • angiografická vyšetření (např. jaterní portosystémický zkrat)
 • vyšetření plazů, ptáků a drobných savců
  …. a mnoho dalších

 

Abychom vytěžili maximum diagnostické informace, spolupracujeme navíc v současnosti se dvěma diplomovanými radiology v zahraničí (www.petray.com), kteří nám v případě komplexnějších nálezů scany hodnotí online a zasílají kompletní lékařskou zprávu včetně interpretace v anglickém, francouzkém nebo německém jazyce.  Naši veterináři postupně absolvují intenzivní zahraniční stáže na univerzitních pracovištích ve Velké Briánii a Německu, abychom byli do budoucna ohledně odborné interpretace nálezů co nejvíce erudovaní.