news

Ceník

Často nás kontaktují klienti s dotazy ohledně cen některých specializovaných zákroků. Není možné na tomto místě uvádět všechny ceny jednotlivých vyšetření a úkonů. Rádi Vás budeme v případě dotazu osobně informovat o těchto cenách, které nejsou uvedeny v tomto přehledu. Před každým zákrokem obdrží klient k odsouhlasení písemný odhad celkových nákladů na zákrok.

Předem je nutno si uvědomit několik faktorů, ovlivňující konečnou cenu zákroku.

  1. Cena je vždy orientační, během zákroku mohou vzniknout nečekané změny spojené s dalšími náklady. V absolutní většině případů však odpovídá finální cena předem odhadované částce plus-minus 15%
  2. Cena zákroku zahrnuje samotný úkon, tedy provedení zákroku lékařem, ale také práci technického personálu, úklidu, odvoz infekčního odpadu, vodu, energie atd.
  3. Cena anestezie se účtuje vždy zvlášť. Jako pravidlo platí, že se pohybuje inhalační anestezie vedená isofluranem u psa do 15 kg okolo 2800,- Kč u psa nad 15 kg okolo 3800,- Kč. V ceně je zahrnuta práce anesteziologa, přístrojový monitoring pacienta (oxymetrie, kapnografie, EKG, NiBp, teplota atd), isofluran a kyslík.
  4. Cena zákroku nezahrnuje náklady na spotřební materiál (infuze, šicí materiály, roušky atd) a léky.
  5. V medicíně je nutné dbát na přísná pravidla asepse a používat co nejkvalitnější materiály, aby se předcházelo pooperačním komplikacím. Nedoporučujeme proto na těchto nákladech šetřit. U našich pacientů ručíme za špičkový hygienický a technický standard srovnatelným s humánní medicínou.

Celková cena poměrně nákladného a technicky náročného zákroku lze znázornit na případě operace předního zkříženého vazu v kolenním kloubu metodou TTA: Úkon samotné operace: 6500 Kč + anestezie (2800 Kč) + léčiva (2000 Kč) + implantáty (9000 Kč) + spotřební materiál (2500 Kč)
Celková cena je tedy 22 800 Kč plus 21% DPH

Důležité! Ke konečné částce se připočítává též 21% sazba DPH.

Chirurgie, Ortopedie:

Osteosyntézy vnitřní fixací dle velikosti pacienta a implantátů:

malý pes/kočka:
12 000 – 20 000 Kč
velký pes:
17 000 – 30 000 Kč

Osteosyntézy externí skeletní fixací dle velikosti pacienta:

malý pes/kočka:
12 000 – 17 000 Kč
velký pes:
17 000 – 25 000 Kč

Korektivní osteotomie (růstové deformity):

27 000 – 35 000 Kč

Artroskopie (loketní, ramenní, hlezenní kloub):

17 000 – 23 000 Kč

Artrotomie:

12 000 – 18 000 Kč

Ruptura předního zkříženého vazu v kolenním kloubu extrakalsulární stabilizací:

12 000 – 18 000 Kč
(dle velikosti pacienta)

Tibila Tuberosity Advancement (TTA):
TPLO:

27 000 – 30 000 Kč
28 000 – 35 000 Kč

Luxace pately (s transpozicí tuberositas tibiae):

12 000 – 16 000 Kč

Dvojitá osteotomie pánve (DPO):

30 000 Kč

Juvenilní pubická symfiziodéze (JPS):

12 000 Kč

Neurochirurgie

Ceny včetně 5 denní hospitalizace a rehabilitace /akvaterapie /magnetoterapie bez myelografického vyšetření

Výhřez meziobratlové ploténky TH-L (hemilaminektomie):

25 000 Kč

Výhřez krční meziobratlové ploténky (ventral slot):

25 000 Kč

Cauda Equina Syndrom (laminektomie):

30 000 Kč

Wobbler syndrom (ventrální dekomprese a fuze obratlů):

30 000 – 45 000 Kč

Fraktury a luxace obratlů:

30 000 – 45 000 Kč

Fyzioterapie a rehabilitace

 

 

 

 

 

Diagnostika Gait4Dog

1 lekce 950 Kč

Balíčky:

2 lekce 1880 Kč

4 lekce 3600 Kč

8 lekcí 7000 Kč

10 lekcí 8500 Kč

400 Kč

Chirurgie měkkých tkání:

Laparotomie (cizí tělesa, torze žaludku, resekce střeva atd) dle indikace, velikosti psa a použitého materiálu:

15 000 – 20 000 Kč

Komplikované onkologické operace (nelze paušálně odhadnout):

12 000 – 30 000 Kč

Torakotomie (nádory plic, PDA, PRRA, perikardektomie atd):

18 000 – 24 000 Kč

Portosystemový zkrat (PSS, bez portografie):

20 000 Kč

Komplikované brániční kýly:

7 000 – 12 000 Kč

Komplikované perineální kýly:

12 000 – 17 000 Kč

Arytenoidní lateralizace:

18 000 Kč

Korektivní zákroky při brachycefalickém syndromu:

12 000 – 25 000 Kč

Plastické operace (posuny kožních laloků, transplantace kůže atd):

18 000 – 22 000 Kč

Rhinotomie:

8 000 – 10 000 Kč

Endoskopie

Pozor: ceny jsou uvedeny bez dalších nutných vyšetření jako je RTG, mikrobiologická kultivace, histologie, cytologie atd.

Gastroskopie:

10 000 Kč

Colonoskopie:

10 000 Kč

Bronchoskopie:

7 000 Kč

Rhinoskopie:

8 000 Kč

Cystoskopie:

8 000 Kč

Artroskopie:

18 000 – 22 000 Kč

Laparoskopie:

12 000 – 17 000 Kč

Každý klient obdrží účet s podrobným rozpisem položek. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Při vyzvednutí pacienta po zákroku je třeba na místě uhradit celý účet kartou či v hotovosti.