news

Informace pro studenty

Naše klinika poskytuje studentům možnost absolvování povinných stáží v rámci pregraduální praktické výuky na VFU (nemoci malých zvířat, nemoci exotů).

Přijímáme pouze studenty veterinární medicíny, nikoliv studenty hygieny.

Požadavky na studenty:

  • zájem o obor, aktivní diskuze s našimi lékaři
  • aktivní účast a pomoc v denním provozu
  • během stáže každodenní přítomnost na klinice po dobu 8hodin
  • decentní vystupováni v přítomnosti klienta
  • aktivní pomoc střednímu personálu (hospitalizace atd)
  • samostatné studium k případům, se kterými je student konfrontován.
  • Bez dozoru a výslovného svolení studenti nesmí manipulovat s jakýmikoliv přístroji
  • Bez výslovného svolení nesmí studenti navštěvovat naši knihovnu a vynášet jakoukoliv literaturu.

Studentům nabízíme při plnění výše uvedených požadavků možnost se aktivně zapojit do řešení komplexních případů. Student dostane možnost samostatně pracovat pod dozorem ošetřujícího lékaře („hands-on“) např. v rámci asistenci na sále, odběrů krve, kanylací, přípravy a monitoringu pacienta v anestezii, ošetření pacientů na hospitalizaci atd. Se studenty průběžně diskutujeme případy, rentgenové nálezy, výsledky laboratorních testů a učíme je klinickému myšlení.

Studenti, kteří stáž absolvují zcela pasivně, bez zájmu a aktivní účasti naopak nebudou nijak podporováni a přínos stáže pro jejich další studium a kariéru bude zanedbatelný.

Zásadním porušením pravidel uvedených výše, okamžitě ukončujeme praktickou výuku studenta bez vystavení potvrzení účasti.

Pokud student považuje výše uvedené povinnosti za neadekvátní, doporučujeme se o praxi na našem pracovišti neucházet.

Kontaktní osoba:

Ing.Tereza Lacinová, e-mail: animalclinic@seznam.cz