news

Interní medicína

Mezi hlavní bloky interní medicíny, na které se naši lékaři zaměřují patří:

  • Dermatologie, alergologie, endokrinologie
  • Kardiologie, respirační medicína
  • Gastroenterologie
  • Urologie, gynekologie a andrologie

Všechny tyto obory jsou samozřejmě propojeny jak navzájem tak s laboratorní diagnostikou, rentgenologií, ultrasonografií či endoskopickou diagnostikou.

Náš dermatolog má znalosti v oborech endokrinologie, imunologie, parazitologie či mikrobiologie, ale i například nutriční medicíny. V naší laboratoři jsme schopni vyšetřit většinu vzorků a úzce spolupracujeme s histopatology a imunology v externích laboratořích jako je například Idexx Laboratoř v Ludwigsburgu.

Náš kardiolog denně aplikuje komplexní zobrazovací technologie jako je echokardiografie (vč. barevné dopplerovské echokardiografie, spektrálního doppleru atd.), provádí RTG a endoskopická vyšetření dýchacích cest, měření krevního tlaku či EKG vyšetření.  V rámci indikací rovněž aplikujeme CT diagnostiku. V mnoha případech probíhá i spolupráce s chirurgem (onemocnění dýchacích cest, vrozené srdeční vady atd.).

Gastroenterologie se z podstatné části zakládá na laboratorní diagnostice (biochemie, funkční testy, parazitologie atd.) a aplikaci nutriční medicíny, ale například také na ultrasonografii a na endoskopických vyšetřeních (esofagoskopie, gastro-duodenoskopie, laparoskopie, kolonoskopie). Zde je rovněž podmíněná úzká spolupráce s velkou externí laboratoří (histopatologie, serologie, imunologie) a s chirurgem (nádory zažívacího aparátu, cizí tělesa, biopsie atd.).

Urologickou medicínu a gynekologii/andrologii  zastávají na našem pracovišti v současnosti do určité míry všichni internisté. Většina pacientů s urologickými problémy prochází laboratorní diagnostikou (rozbory moči a krve), ultrasonografickou diagnostikou, v mnoha případech je ovšem nutno aplikovat i rentgenové vyšetření (močové kameny) či CT diagnostiku (exkreční nefro-ureterografie). I zde je v mnoha případech indikovaná spolupráce s našim chirurgem (odstranění močových kamenů, řešení nádorových onemocnění či vrozených anomálií, porodnictví).