news

Chirurgie měkkých tkání

Abdominální chirurgie:

 • diagnostická laparoskopie a laparotomie
 • operace na samčích a samičích pohlavních orgánech
 • operace na močovém aparátu (ledviny, močovody, močová trubice, močový měchýř)
 • operace jater a pankreatu
 • operace zažívacího traktu (žaludku, tenkého a tlustého střeva, konečníku)
 • cévní chirurgie (např. portosystemické zkraty)

Hrudní chirurgie:

 • drenáž hrudníku
 • diagnostická torakoskopie
 • perikardektomie
 • vaskulární anomálie /zkraty
 • primární novotvary plic
 • chirurgie jícnu
 • chirurgie bránice

Chirurgie horních dýchacích cest a krku:

 • plastické operace nozder
 • krácení měkkého patra
 • lateralizace hrtanu
 • řešení kolapsu průdušnice
 • trauma průdušnice a hrtanu

Endokrinní chirurgie:

 • operace štítné žlázy
 • operace slinivky břišní
 • odstranění nadledvinek
 • operace pohlavních žláz

Operace pánevních orgánů plastická chirurgie:

 • rekonstrukce po úrazech a po resekci novotvarů
 • plastické operace víček a zvukovodů

Dále také kožní chirurgie a laparoskopické biopsie abdominálních orgánů.

Hlavní aplikace měkotkáňové chirurgie:

 • Břišní chirurgie: kastrace, profylaktická gastropexe, operace na játrech a slinivce břišní (cholecystektomie, stentování žlučovodů, odstranění tumorů, onkologická chirurgie), operace na zažívacím aparátu (cizí tělesa, nádory, torze žaludku, plastiky pyloru, enterotomie, enterektomie a enterostomie atd) operace na močovém aparátu (odstranění močových kamenů, odstranění tumorů, prostatektomie, terapie prostatických abscesů, nefrotomie a nefrektomie, ureterotomie, transpozice močovodů atd), splenektomie, adrenalektomie atd. Častou indikací jsou různé kýly (pupeční, tříselná, brániční, perineální peritoneoperikardiální, traumatické atd).
 • Hrudní chirurgie: operace na jícnu (cizí tělesa, nádory), operace na plíci (cizí tělesa, torze plicního laloku, nádory plic atd), operace na srdci a velkých cévách (patentní ductus arteriosus botalli, cévní prstencové anomálie, perikardektomie), tumory stěny hrudního koše.
 • Chirurgie horních dýchacích cest a krku: rhinoplastiky, rhinotomie (cizí tělesa, tumory..), staphylektomie a palatoplastiky, tonsilektomie, laryngoplastiky, lateralizace arytenoidních chrupavek, operace na průdušnici (řešení cervikálního kolabsu, tracheostomie, resekce tracheálních prstenců), zákroky na štítné žláze
 • Kožní chirurgie: excize novotvarů včetně různých rekonstrukčních technik (advancement flapy, transpozice kožních laloků, aplikace kožních expanderů atd), transplantace kůže (mash stěpy, punch štěpy atd.), plastiky očních víček, operace uší a zvukovodů (Zepp plastika, totální ablace zvukovodů, bulotomie).

Všechny zákroky jsou prováděny za striktně aseptických podmínek za použití inhalační anestezie. Zákroky na otevřeném hrudním koši se provádí při řízené ventilaci. Všichni pacienti zůstávají po zákroku tak dlouho na pooperační hospitalizaci, dokud jejich stav není takový, aby samostatně odešli z kliniky. To může být v případě jednoduchých zákroků několik hodin po operaci, v případě kritických pacientů se může jednat o několikadenní hospitalizaci. Pacienti menší 5 kg jsou automaticky umístěny do inkubátoru, dokud nejsou zcela probuzení a nevykazují stabilní tělesnou teplotu.