news

Ortopedie

Ortopedie malých zvířat je jeden z nejdynamičtějších a nejrychleji se rozvíjejících oborů v medicíně psů a koček. Stále nové a komplexnější zákroky prováděné na pohybovém aparátu malých zvířat vyžadují přitom výrazně rostoucí nároky na techniku, asepsi provedení zákroku a kvalitní pooperační péči. Současně se rozvíjejí v ortopedii malých zvířat také diagnostické metody, které již dávno přesahují jednoduchou rentgenovou diagnostiku.

V návaznosti na digitalizaci rentgenů, která znamenala první pokrok v ortopedické diagnostice, dnes běžně používáme ultrasonografii, endoskopii (artroskopii), ale například i počítačovou tomografii (CT).
Již více než deset let je naše klinika etablovaná v odborné a chovatelské veřejnosti jako referenční pracoviště pro řešení komplikovaných ortopedických problémů.

Mezi nejčastěji ošetřené případy, které jsou na naši kliniku referovány z celé České republiky, ale také ze Slovenské republiky a Německa patří:

 • psi s vývojovými vadami kloubů (dysplazie loketních a kyčelních kloubů, osteochondrozy, luxace pately atd.)
 • pacienti s poraněním předních zkřížených vazů
 • komplikované zlomeniny končetin, pánve, páteře a lebky, luxace kloubů
 • nehojící se fraktury (často již opakovaně operovaní pacienti)
 • růstové deformity dlouhých kostí
 • endoprotézy kloubů

Pro docílení optimálních výsledků chirurgických zákroků je zvláště v oboru ortopedie nezbytný vysoký stupeň praxe a rutiny u operatéra a jeho chirurgického týmu. Od roku 2005 do ledna 2019 bylo na naší klinice provedeno více než 900 artroskopických operací kloubů, více než 600 operací pro řešení ruptury předního zkříženého vazu metodou TTA, přes 400 operací luxace pately, bylo ošetřeno přes 350 traumat pacientů (fraktury, luxace) a přibližně 200 jiných ortopedických problémů (artrodéze, korektivní osteotomie, resekce kyčelních kloubů atd).  V současnosti provádíme průměrně 250 ortopedických operací ročně. Běžně již také jako jedno z mála pracovišť v ČR řešíme ruptu předního zkříženého vazu metodou TPLO. Naše pracoviště se též od roku 2014 specializuje na endoprotézy kloubů (bezcementový systém Helica TPS, Innoplant).

Přehled oborů na které se naši lékaři zaměřují

diagnostika ortopedických problémů psů a koček

 • specializované ortopedické vyšetření

rentgenová diagnostika ortopedických problémů

 • vývojové onemocnění (DKK, DLK, OCD, růstové deformity atd.)
 • traumatologie (luxace, fraktury atd.)
 • RTG diagnostika nádorových lézí pohybového aparátu
 • kontrastní artrografie

ultrasonografická diagnostika ortopedických problémů

 • USG šlach a vazů
 • USG vyšetření svalů
 • USG – asistované odběry biopsií /aspirátů (svalů, kostí, kloubů)

endoskopická diagnostika ortopedických problémů

 • artroskopické vyšetření kloubů
 • artroskopické operace (DLK, OCD atd.)