news

Vybavení kliniky

Naše pracoviště je průběžně modernizováno zcela novým přístrojovým vybavením tak, abychom mohli našim pacientům poskytnout vždy co nejlepší technické zázemí. Dobrou medicínskou péči ovšem nezaručuje jen kvalitní přístrojové vybavení,  ale zvláště odborný a vysoce kvalifikovaný personál kliniky.

V souladu s uznávanými standardy péče (standards of care) v západních zemích, je dnes naše klinika plně srovnatelná s vybavením špičky referenčních klinik v západní Evropě či USA. Naše klinika v současnosti podstupuje proces akreditace dle standardů americké asociace veterinárních nemocnic (AAHA) a bude v nejbližší době certifikována dle normy ISO.

Všechny prostory kliniky jsou zabezpečeny kamerovým monitorovacím systémem, alarmem a  jsou napojeny na bezpečnostní agenturu. Všechny provozní místnosti disponují klimatizací. Ordinace a toalety v zadní části budovy  jsou bezbariérové. Na tomto místě představujeme pouze významné prvky našeho technického zázemí (stav 2019).

HLAVNÍ ORTOPEDICKÝ OPERAČNÍ SÁL:

Nachází se v suterénu mezi budovami. Je vybaven dle standardů humánní medicíny vzduchotechnikou s biofiltry a speciální klimatizací. Zde se nachází také endoskopická věž na artroskopické a laparoskopické zákroky. Samotná chirurgická přípravna je rovněž součástí aseptického traktu. Navazuje umývárna pro chirurgy, oddělení s neonatologickým inkubátorem pro malé pacienty a hospitalizace pro pacienty po zákrocích.

SÁL NA MĚKKOTKÁŇOVOU CHIRURGII:

Je využíván výhradně na operační zákroky měkkých tkání a je vybaven zásadně stejně jako ortopedický sál. Kromě toho zde najdete operační mikroskop na mikrochirurgii.

ZUBNÍ A ENDOSKOPICKÝ SÁL:

Ve „staré“ části budovy se nachází oddělený sál na stomatologické zákroky, vybavený kompletním instrumentáriem, intraorálním rentgenem a orální endoskopií. Dále je zde místnost, která slouží současně jako hlavní sál endoskopických technologií. Nově byla na tento sál přesunuta endoskopická věž určená primárně pro endoskopické vyšetření zažívacího aparátu. K dispozici jsou zde čtyři flexilbilní endoskopy (11mm, 9mm, 6mm a 4mm) včetně veškerého příslušenství. Dále je zde umístěna naše endoskopická věž na videootoskopii. Pro endoskopická vyšetření je nezbytný další přístroj na inhalační anestezii s isofluranovým odpařovačem, generátorem kyslíku a kompletním monitoringem vitálních funkcí. Zde se rovněž provádí diagnostické EKG vyšetření a nachází se zde přenosný přístroj na oscilometrické měření krevního tlaku.