news

Endoskopie

Hlavní výhodou endoskopie je bezbolestnost pro pacienta a vysoká diagnostická přínosnost. Málo která diagnostická technika poskytuje lékaři tolik informací jako endoskopie. V případě miniinvazivních endochirurgických technik je zase velkou výhodou výrazně snížená morbidita a pooperační bolestivost u pacientů ve srovnání s otevřenou chirurgií. Díky tomu lze po endoskopických zákrocích očekávat velice rychlou rekonvalescenci, většina zákroků je ambulantních.

Název „endoskop“ pochází ze složení řeckých slov endon (vnitřek) a slova skopein (pozorovati). Endoskopické techniky prochází ve veterinární medicíně od počátku 90 tých let obrovským rozvojem, jak v oblasti rigidní či v oblasti flexibilní endoskopie. V posledních letech se stále častěji používají videoendoskopické jednotky, které výrazně zlepšují zobrazení dané oblasti, ale také manipulaci v tělních dutinách.

Na našem pracovišti se využívají různé endoskopické techniky již od zahájení provozu v roce 2003. V současnosti se naše technické vybavení rozrostlo do té míry, že jsme v současnosti schopni endoskopicky vyšetřit prakticky jakýkoliv dutý orgán v těle pacienta, navíc stále zdokonalujeme miniinvazivní, endoskopicky asistované operační techniky, jakými je artroskopie (vyšetření kloubů), torakoskopie (vyšetření dutiny hrudní) či laparoskopie (vyšetření dutiny břišní).

Využití neinvazivních endoskopických technik zahrnuje:

Zažívací aparát

Vyšetření žaludku a tenkého střeva u pacientů od 2 kg do 90 kg. K dispozici máme videoendoskopickou soupravu (6 mm průměr fa. Storz) a flexibilní kolonoskop (9 mm průměr fa. Olympus), který je zvláště vhodný pro vyšetření obřích plemen a extrakce velkých cizích těles. Indikace: diagnostika/odběry biopsií, extrakce cizích těles, zhodnocení funkčních stavů, katetrizace slinivky břišní atd. Vyšetření tlustého střeva a slepého střeva, případně části ilea provádíme stejnými endoskopy.  Indikace: diagnostika nádorových a zánětlivých onemocnění Příprava pacienta:  Gastroskopie 24 hodinová hladovka, vodu odebrat 4-6 hodin před vyšetřením Kolonoskopie: minim. 48 hodinová hladovka, laxativa (Fortrans) dle doporučení ošetřujícího lékaře.

Respirační aparát

Vyšetření dutiny nosní (rhinoskopie) a orofaryngu, laryngu (laryngoskopie) provádíme pomocí rigidních endoskopů (průměry optiky dle velikosti pacienta 1,9mm, 2,4mm, 2,7mm fa. Storz). Obraz je přenášen na obrazovku kamerou, která se napojuje přímo na optiku. Indikace: diagnostika zánětlivých a nádorových onemocnění, cizí tělesa. Vyšetření průdušnice a průdušek(tracheo- a bronchoskopie) je prováděno většinou flexibilním bronchoskopem (průměr 4 a 6mm fa Storz). Vyšetření pacientů pod 2kg (např. fretky) vyšetřujeme tenoučkým flexibilním endoskopiem s průměrěm 2,2mm. V některých případech (hodnocení kolabsu průdušnice) provádíme vyšetření rigidním bronchoskopem (průměr optiky 4mm, fa. Storz) Indikace: strukturální a funkční změny (kolabs, obrna) záněty a cizí tělesa Příprava pacienta: 6-8h hladovka, dušné pacienty hospitalizujeme předem (kyslíková terapie)

Močový aparát

Vyšetření močových cest a pohlavního ústrojí se u fen a koček provádí rigidními endoskopy. Pro tento účel používáme na naší klinice optiky s průměrem 1,9 a 2,7 mm délky, podle velikosti pacienta. U psů samců se využívá flexibilní endoskop s průměrem 2,2 mm, případně 4 mm optika (obří plemena). Ve všech případech je obraz přenášen pomocí endoskopické kamery (fa. Striker) Mezi hlavní indikace patří: ektopický ureter, nádorová onemocnění, záněty, extrakce močových kamenů. V některých případech aplikujeme také laparoskopické techniky- viz níže. Příprava pacienta: 6-8hodinová hladovka.

Vyšetření zvukovodů a dutiny ústní (ORL) se provádí videootoskopem s prostorným pracovním kanálem (fa. Storz), případně rigidní endospickou optikou 2,7 mm. Tato souprava se nachází v našem speciálně vybaveném stomatologickém sále. Indikace: ošetření těžkých otitid, cizí tělesa, lepší zobrazení jednotlivých zubů (drobní savci). Příprava pacienta: 6-8 hodinová hladovka.

Vyšetření kloubů (artroskopie) provádíme již dlouhá léta. Naše pracoviště patří nejen k pionýrům artroskopie v České republice, ale je také jedním z hlavních referenčních pracovišť pro artroskopii. Používáme rigidní optiky  fa. Storz (1,9 mm; 2,4 mm; 2,7 mm vzácně 5 mm) spojené s videosoupravou a záznamovým zařízením (fa. Storz). Shaver (Livatec) používáme při daných indikacích. Artroskopie patří mezi vůbec nejčastěji prováděné endoskopické techniky na našem pracovišti. Od roku 2005 do roku 2014 bylo u nás provedeno více než 600 artroskopických zákroků. Indikace: dysplazie loketních kloubů, osteochondrózy, intraartikulární fraktury, ruptura vazů a menisků. Příprava pacienta: 6-8 hodinová hladovka.

Vyšetření dutiny břišní (laparoskopie) jsou prováděny na operačním sále, kde disponujeme insuflační soupravou (fa. Storz). Nejčastěji využíváme laparoskop s průměrem 5 mm, vzácněji tenčí optiky. Chirurgické zákroky v močovém měchýři a ledvinách provádíme laparoskopicky asistovanou technikou. Indikace: biopsie orgánů, laparoskopické ovariektomie, laparoskopické odstranění kryptorchidních varlat, profylaktické gastropexe.  Příprava pacienta: 6-8 hodinová hladovka.

Vyšetření dutiny hrudní (torakoskopie) je prováděno stejnými endoskopy jako laparoskopie. Nejčastější indikací jsou diagnostické torakoskopie (nádory) a perikardektomie. Příprava pacienta: 6-8 hodinová hladovka.