news

CBLO – nová ortopedická technika

Na našem FB je časté téma ruptura předního zkříženého vazu v koleni a není divu, když je to nejčastější ortopedický problém u psa. Byla zde již představena technika TTA a nová metoda CBLO. Mnoho našich pacientů není indikováno z různých anatomických nebo věkových důvodů ani na jednu z těchto metod. Příkladem je tento starford s oboustrannou rupturou. Z rentgenů je patrné, že není fyzicky možné dosáhnout dostatečný advancement pro TTA, CBL0 je zase příliš rizikové s ohledem na věk a oboustranné postižení. Metoda TPLO (Tibial Plateu Leveling Osteotomy) je vlastně předchůdce obou výše zmíněných metod. V 90tých letech techniku vyvinul geniální ortoped B. Slocum v USA ale trvalo téměř dvě desetiletí než se stala technika TPLO nejčastěji používanou biomechanickou operací o psa na světě. Nejvíce je používána v USA a Velké Britíánii. Princip metody se zakládá na tom, že je díky snížení sklonu tibiálního plató dosaženo eliminace střižních sil, které na koleno normálně působí a které přední zkřížený vaz neutralizuje. Změna sklonu je dosažena pomocí půlkruhové osteotomie tibie a následné rotace tibiálního plato. Metoda je technicky poměrně náročná a komplikovanější než TTA nebo CBLO. Nicméně je úspěšnost TPLO v dlouhodobém horizontu pravděpodobně nejlepší ze všech používaných metod. Protože se nejedná o banální zákrok nabízí tuto operaci CZ pouze hrstka veterinárních pracovišť, kromě naší kliniky to jsou v současnosti jen dvě nebo tři další. TPLO je vhodným řešení zvláště pro sportovní psi ve věku 1-8 let a hmotnosti mezi 10 a 40kg. Zvláště často se používá u vyloženě atletických pacientů (kteří např. závodí agility atd).