news

Odtržení pánve od křížové kosti páteře (iliosakrání luxace) u kočky

Fraktury pánve jsou častým následkem úrazů (např. sražení autem) zvláště u koček. Specifickým poraněním je odtržení pánve od křížové kosti páteře (iliosakrání luxace). Nejproblematičtější jsou oboustranné luxace zvláště u poměrně malých koček, kde je prostor pro umístění fixačního šroubu na křížové kosti jen několik milimetrů. Chybě umístěný šroub není nosný nebo v horším případě penetruje míšní kanál a vede nevratnému poškození nervů míchy. Oboustranný chirurgický přístup je navíc extrémně invazivní a rizikový. U tohoto pacienta jsme zvolili poměrně málo invazivní fixaci s přístupem pouze z jedné strany – jeden šroub na ukotvení více luxované strany pánve a hřeb (transiliální pin), kterým se následně reponovala druhá strana. I když to vypadá jednoduše a pánev je 100% rekonstruovaná není to rozhodně jednoduchý zákrok. Kočička půjde zítra domů, dnes se již bez potíží udrží a udělá několik kroků.