news

Perineální kýla

Perineální (hrázková) kýla je častým problémem psů samců. Jedním z faktorů pro vznik kýly je zvětšená prostata. Proto je nezbytnou součástí chirurgické terapie i kastrace. U tohoto psa prováděl veterinář 2 x neúspěšně revizi kýly, ale kastraci nikoliv. Výsledkem byla stále horší situace. V době kdy k nám pacient dorazil byl v život ohrožujícím stavu, kdy došlo k otočení močového měchýře do kýly (retroflexe) a tím bylo znemožněno močení. Toto je nejzávažnější komplilkace. Po repozici močového měchýře a stabilizaci pacienta bylo provedeno chirurgické uchycení močového měchýře a tlustého střeva (cystopexe, deferopexe a colopexe) a samozřejmě kastrace. Pacient je od té doby bez potíží.