news

Přetržený přední zkřížený vaz u psa pod 10 kg

Co když si přední zkřížený vaz přetrhne malý pejsek? Tradičně se pacienti pod 10kg řešili (a řeší) náhradou vazu (nylon apod), což sice funguje uspokojivě, ale vždy vede k určitému omezení funkce kolene. Etablované biomechanické operace mají svá omezení: TTA (Tibial Tuberosity Advancement) v mnoha případech není reálné protože u malého psa často nelze posouvat úpon kolenního vazu dostatečně daleko. U psů s extrémně strmým tibiálním plató zase může být TPLO (Tibial Plateu Leveling Osteotomie) technicky velice náročná a riziková operace – navíc je zde problém s volbou vhodné ploténky pro fixaci malého segmentu kosti. Níže uvedený případ je příkladem alternativního přístupu k této problematice u psa okolo 8kg. Technika kterou jsme použili je zvláště u malých psů vhodným a málo rizikovým řešením: Cranial Closing Wedge Osteotomy (CCWO) tibie. Tato technika historicky předcházela TPLO a následně trochu upadla neprávem v zapomenutí. Zvláště u malých psů s excesivním tibiálním sklonem je tato technika velice úspěšná a vhodná pro eliminaci sil původně působících na přední zkřížený vaz. Rekonvalescence je podobná jako u TTA nebo TPLO a výsledky jsou srovnatelné ale rozhodně lepší než při klasické náhradě vazu.