news

Thymom – nádor brzlíku u bígla

Další velice zajímavý a komplikovaný případ: thymom je nádor brzlíku a vyskytuje se u psů poměrně velmi vzácně. U tohoto bígla se jednalo dokonce o náhodný nález při rutinním rentgenu hrudníku. Na základě CT vyšetření bylo poměrně jisté, že se jedná o ne-infiltrativní formu, tumor tedy nezasahoval do velkých cév v hrudníku a byl hodnocen jako operabilní. Chirurgický přístup je velice invazivní, je nutno podélně rozevřít hrudní kost (sternotomie) a následně opatrně tumor odpreparovat od osrdečníku okolních cév a velkých nervů. Následně je sternum uzavřeno cerklážemi. Tento zákrok se rozhodně neprovádí často a obrázky mohou být zajímavé zvláště pro studenty veteriny a kolegy veterináře. Pozor: jedná se o velice explicitní operační nálezy, tedy nic pro slabé povahy. Pejsek vše zvládá dobře a zůstává zatím na hospitalizaci v intenzivní péči.