news

Články

Retence snůšky II (u leguánů)

Retence snášky u leganů zelených (Iguana iguana) Zadržení, či přerušení snášky (dystokia, eggbinding) je celkem častým jevem, vyskytujícím se zřejmě u všech druhů plazů. Běžně se setkáváme s retencí snášky u akvatických želv, různých druhů suchozemských želv, dále u chameleonů a vzácněji u hadů . otištěno v časopise „Veterinářství“.

Stáhnout PDF

Retence snušky I.

Zadržení snůšky je u plazů celkem běžným jevem. Nedochází k ní zdaleka jen u samic s oplozenými vajíčky ale také (a dokonce častěji) u jednotlivě chovaných samic plazů nejrůznějších druhů. Nejčastěji se s tímto problémem setkáváme u želv, leguánů, chameleónů a vzácněji u hadů. otištěno v časopise „Akvárium Terárium“.

Stáhnout PDF

Folikulární stáze

Folikulární stáze u leguánů zelených (Iguana iguana) Mezi nejčastější problémy převážně jednotlivě chovaných, adultních leguánů zelených (Iguana iguana) patří náhlá, většinou již několik dní či dokonce týdnů trvající anorexie a posléze apatie zvířete. V typické anamnéze se často dozvíme, že byl leguán již několik let chován bez obtíží, většinou velmi dobře přijímal potravu, často měl dokonce tendence k obezitě. Majitel pozoruje z pravidla již několik dní neklidné chování zvířete. Otištěno v časopise „Akvárium Terárium“.

Stáhnout PDF

Oronasální fibrom Varan

Oronasální fibrom u varana skvrnitého (Varanus salvator) Příspěvek popisuje případ chronické dysfagie u varana skvrnitého (Varanus salvator). Klinickým vyšetřením byl prokázán novotvar v dutině ústní, jehož báze se nacházela v dutině nosní, kterou zcela vyplňoval. Tento nález byl potvrzen rentgenologicky. Otištěno v časopise “ Veterinářství“.

Stáhnout PDF

Excizní artroplastika

Excizní artroplastika při řešení degenerativního onemocnění prstních kloubů u psa Práce představuje poměrně novou chirurgickou metodu vhodnou pro řešení osteoartrotických změn v oblasti prstních kloubů u psa. Excizní artroplastika se zakládá na principu chirurgického odstranění prstního kloubu a následné tvorby nosné a plně funkční neartrózy. Otištěno v časopise „Veterinární Klinika“.

Stáhnout PDF

Dědičné onemocnění kostí a kloubů hrudních končetin psa

Dědičné onemocnění kostí a kloubů hrudních končetin psa Vedle nejrůznějších úrazů jako například zlomenin, kontuzí a luxací se setkávame dnes celkem běžně s celou řadou alespoň částečně dědičných onemocnění kostí a kloubů hrudních končetin. V první řadě se tyto problémy manifesují u velkých plemen psů.

Stáhnout PDF

Ruptura předního zkříženého vazu

Problematika zkříženého vazu v koleni psa. Jeden z nejhojnějších ortopedických problémů psů v naší běžné praxi je poranění předního zkříženého vazu v kolenním kloubu. Vedle čéškového vazu a postranních vazů na vnější a vnitřní straně kolene jsou pro nás, z klinického hlediska, důležité hlavně dva vazy uvnitř kolenního kloubu.

Stáhnout PDF

Rehabilitace ochrnutých psu

Rehabilitace ochrnutých psů Fyzikální terapie byla a stále ještě je značně opomíjeným oborem, jak ve veterinární neurologii tak v ortopedii malých zvířat. U našich západních sousedů se dnes ovšem stala pevnou součástí terapie pohybového aparátu malých zvířat, podobně jak tomu je již delší dobu například v koňské medicíně.

Stáhnout PDF

Neobvyklý případ verminózní pneumonie u kočky

Neobvyklý případ verminózní pneumonie u kočky Příspěvek popisuje případ čtyřměsíční kočky trpící chronickým nechutenstvím a respiračními problémy. Pomocí klinického, rentgenologického a cytologického vyšetření je prokázána invaze larev plicnic Aleurostrongylus abstrusus. Otištěno v časopise „Veterinářství“.

Stáhnout PDF

Zimování suchozemské želvy

Je nutné mou suchozemskou želvu zimovat? Všechny suchozemské želvy které pochází z oblasti středozemního moře by se měly každý rok několik měsíců zimovat. Mezi ně patří také tvá želvička, která žije v Řecku na Sardinii, kam byla zavlečena člověkem. Zimní spánek patří k přirozenému způsobu života těchto zvířat, je také prospěšný pro celkovou kondici želvy a schopnost rozmnožování.

Stáhnout PDF