news

Články

Chirurgie rekta: pull-through technika

Alternativní chirurgický přístup k novotvarům kaudálního kolonu. V uvedené kasuistice je představen případ osmiletého psa, intaktního křížence samčího pohlaví, s chronickými potížemi při defekaci. Po klinickém vyšetření a využití dalších zobrazovacích metod (RTG, sonografie) bylo vysloveno podezření na nádor v kolorektální oblasti. Otištěno v časopise „Veterinární Klinika“.

Stáhnout PDF

Chirurgie dutiny tělní u želv

Chirurgické zákroky v dutině tělní (coelotomie) patří dnes v moderní herpetomedicíně k běžným terapeutickým a diagnostickým postupům. Dutina tělní (coelom) želv je z pochopitelných důvodů zásadně mnohem obtížněji přístupná než u jiných plazů. Opomineme-li výjimky, kde je díky měkkému plastronu možná ventrální incize skalpelem a nůžkami (jako tomu je u želv Malacochersus tornieri), setkáváme se u většiny druhů s více či méně silnou, kostěnou bariérou tvořenou břišním krunýřem. Otištěno v časopise „Akva tera Forum“.

Stáhnout PDF

Chov vodních želv

Chov vodních želv Vodní želvy, především Želva Nádherná, jsou častým zvířátkem v domácnostech. Málokdo je ale plně informován o podmínkách jejich chovu. Tento článek shrnuje základní informace, které by měl znát každý, kdo si chce vodní želvu pořídit.

Stáhnout PDF

Chov suchozemských želv

Chov suchozemských želv Článek shrnuje potřebné informace o způsobu chovu suchozemských želv, o jejich potřebách a o potřebách terária, ve kterém jsou drženy.

Stáhnout PDF

Chov leguána zeleného

Leguán zelený Článek pojednává o podmínkách, které musíte splnit, pokud se rozhodnete pro chov těchto plazů v domácnosti.

Stručný přehled onkologie plazů

Ve starších publikacích se setkáváme častěji s názorem, že nádorová onemocnění u plazů jsou neobyčejně vzácná. Tento trend se ovšem v posledních letech mění. Je sice pravdou, že se setkáváme s onkologickými problémy u plazů výrazně vzácněji než domácích savců, nicméně se každým rokem rozrůstá seznam kasuistik popisujících novotvary v herpetomedicíně (1-3). Otištěno v časopise „Terarista“.

Stručný přehled anestezie u plazů

Cílem této práce je poskytnout stručný a pro čtenáře pochopitelný přehled možností a postupů v anesteziologii u plazů a diskutovat indikace, nebezpečí a problémy spojené s těmito postupy. Mým cílem není poskytnout návod k anestezii plazů, ale umožnit náhled do komplexnosti této problematiky, proto záměrně nepodávám bližší informace k dávkování narkotik ani ke speciálním preparátům. Otištěno v časopise „Akvárium Terárium“.

Stáhnout PDF

Retence snůšky II (u leguánů)

Retence snášky u leganů zelených (Iguana iguana) Zadržení, či přerušení snášky (dystokia, eggbinding) je celkem častým jevem, vyskytujícím se zřejmě u všech druhů plazů. Běžně se setkáváme s retencí snášky u akvatických želv, různých druhů suchozemských želv, dále u chameleonů a vzácněji u hadů . otištěno v časopise „Veterinářství“.

Stáhnout PDF

Retence snušky I.

Zadržení snůšky je u plazů celkem běžným jevem. Nedochází k ní zdaleka jen u samic s oplozenými vajíčky ale také (a dokonce častěji) u jednotlivě chovaných samic plazů nejrůznějších druhů. Nejčastěji se s tímto problémem setkáváme u želv, leguánů, chameleónů a vzácněji u hadů. otištěno v časopise „Akvárium Terárium“.

Stáhnout PDF

Folikulární stáze

Folikulární stáze u leguánů zelených (Iguana iguana) Mezi nejčastější problémy převážně jednotlivě chovaných, adultních leguánů zelených (Iguana iguana) patří náhlá, většinou již několik dní či dokonce týdnů trvající anorexie a posléze apatie zvířete. V typické anamnéze se často dozvíme, že byl leguán již několik let chován bez obtíží, většinou velmi dobře přijímal potravu, často měl dokonce tendence k obezitě. Majitel pozoruje z pravidla již několik dní neklidné chování zvířete. Otištěno v časopise „Akvárium Terárium“.

Stáhnout PDF