news

Články

Veterinární CT manuál

Vkládáme ke stažení náš nový CT manuál. Jedná se druhé vydání manuálu pro uživatele cone beam CT (Fidex). Manuál byl sepsán Dr. Rigorim (Lyon), Dr. Hnízdem (Praha) a Dr. Bruningem (San Francisco). V manuál obsahuje zcela nové a rozšířené kapitoly a více než 250 obrázků CT nálezů, CT anatomie a fotografií polohování pacienta.

Stáhnout PDF

Patologická ruptra achilovy šlachy

Článek popisuje extrémně raritní případ patologické ruptury patní šlachy následkem její infiltrace nádorem. Pacient byl úspěšně řešen pomocí modifikace pantarzální artrodéze. Paper byl původně otištěn v časopise „Veterinářství“.

Stáhnout PDF

Patentní Ductus Arteriosus PDA

Článek Dr. Langerové informuje klienty o poměrně časté srdeční vadě, kterou jsme schopni úspěšně léčit. Původně otištěno v časopise Planeta Zvířat.

Stáhnout PDF

Ektopický ureter u samce

Unikátní případ ektopického ureteru u psa samce – prvně popsaný v českojazyčné literatuře. Článek byl otištěn v časopise Veterinářství.

Stáhnout PDF

Brachycefalický syndrom

Poster našich lékařek Dr. Langerové a Dr. Bicanové na téma brachycefalického syndromu, který byl prezentován na výroční konferenci ČAVLMZ 2014.

Stáhnout PDF

Veterinarní homeopatie

Článek našeho externisty Dr. Jiřičky, který přibližuje principy a možné aplikace homeopatie ve veterinární medicíně.

Stáhnout PDF

Entezopatie flexorů

Nový článek, který byl otištěn v časopise „Veterinářství“ popisuje prvně v českojazyčné literatuře případ primární enterzopatie flexorů v loketních kloubech irského setra. Onemocnění bylo nedávno nově popsáno v literatuře.

Stáhnout PDF

Biochemie varanů

Dr. Frýdlová z přírodověděcké fakulty Karlovy Univerzity v Praze publikovala v renomovaném časopise Acta Herpetologica předložený článek, na kterém jsme měli možnost spolupracovat v rámci stanovení biochemických parametrů varanů.

Stáhnout PDF

Linguální karcinom -kasuistika

Článek popisuje poměrně vzácný případ labradora, u kterého byl diagnostikován karcinom jazyka. Podrobně popisují autoři diagnostiku a chirurgickou terapii. Pacient přežil 8 měsíců než byla diagnostikována metastáza ve slinné žláze. Původně otištěno v časopise „Veterinářství“.

Stáhnout PDF

Souhlas s hospitalizací

Kvůli poptávce ze strany kolegů veterinářů a našich klientů uveřejňujeme pro veřejnost náš formulář pro souhlas s hospitalizací/ zákrokem. Jedná se o standardní formulář, který musí odsouhlasit po vyplnění s ošetřujícím lékařem každý klient, podobně jako v humánním zdravotnickém zařízení.

Stáhnout PDF