Digitalizace RTG pracoviště AGFA CR30-X

5. září 2011

V rámci modernizace našeho technického zázemí jsme provedli digitalizaci rentgenového pracoviště. Po důkladné úvaze a srovnání různých přímých a nepřímých digitálních systémů jsme se rozhodli pro systém nepřímé digitalizace od firmy Agfa (CR 30-X), která tvoří na tomto poli v celosvětovém měřítku špičku. Digitální rentgeny lze dodatečně zpracovávat, zasílat elektronickou formou a vydávat majiteli na CD. Kvalita zobrazení je nerovnatelně lepší než ta, kterou poskytuje v absolutní majoritě případů klasický rentgenový snímek.