Dysplasie lokte

19. září 2006

Artróza loketních kloubů, která vzniká na základě onemocnění zapadajícího do komplexu dysplasie loketních kloubů, může být pro pacienta velice bolestivá. Konzervativní léčba často selhává. Že je možné pomocí artroskopie výrazně zlepšit stav pacienta uvádíme na příkladu 6ti letého ovčáka s oboustrannou artrozou loketních kloubů. Na pravém loketním kloubu byl diagnostikován fragmentovaný processus coronoideus (RTG snímek), na levém lokti isolovaný processus anconaeus (viz články- dysplasie loketních kloubů). Anamnesticky byl pacient během života 3x operován na obou loktech bez zlepšení stavu, nyní pacient výrazně kulhal. Stav byl původně hodnocen jako neřešitelný.