Evropský sociální fond

7. prosince 2017

Operační program Zaměstnanost – V rámci projektu ,,Záruky pro mladé v Jihočeském kraji“, reg.č.CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000007 jsme v naší firmě obsadili pracovní místo, které je spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.