FAQ’s COVID 2019

22. března 2020

Váš pes začal zvracet. Toto je část anamnestického formuláře vypracovaného kolegyní Sadílkovou. Jsou zde dotazy, jejichž odpovědi předem zašlete vašemu veterináři nebo nám, aby bylo možné předem odhadnout závažnost stavu a předběžné kroky:

Příjmení a jméno majitele
Druh zvířete:
Pohlaví zvířete:
Jméno zvířete:
Datum narození:
Číslo smlouvy s Pet Expert (pokud máte):
Číslo čipu (uvedeno v petpasu nebo v očkovacím průkazu):

1. Hlavní stížnost/důvod návštěvy?

2. Jak dlouho problém trvá?

3. Zvracení? Pokud ano, odpovězte na podotázky
¥ Kdy to začalo?
¥ Jak dlouho před anebo po krmení se zvracení objevuje?
¥ Je jídlo strávené?
¥ Je ve zvatkách krev nebo „kávová sedlina“?
¥ Jsou ve zvratcích nějaké cizí předměty?
¥ Jaká je konzistence zvratků?
¥ Jak čatso zvrací?
¥ Mohlo vaše zvíře sníst něco nevhodného?
¥ Měnili jste v poslední době krmivo?