Fyzioterapie: Informace a ceník!

21. února 2024

Vážení klienti, zde naleznete podrobné informace k cenám a balíčkům za lekce fyzioterapie a dále také informace ohledně zrušení termínu. Děkujeme, že informace berete na vědomí.

Informace pro klienty:

1 lekce = cca 60 minut

Možnosti rehabilitace (volena dle konkrétních potřeb pacienta):
Manuální terapie – masáž a měkkotkáňové techniky, strečink, pasivní cvičení
Aktivní cvičení – posilování, koordinace, balanční pomůcky, kavalety, běžící pás, aquaterapie
Fyzikální terapie – laserterapie, elektrostimulace, Bemer terapie

Na terapii si, prosíme, přineste oblíbené pamlsky nebo hračku.
Naplánované cvičení je možné zrušit nejpozději 24 hodin předem, jinak vaše lekce propadá bez možnosti náhrady. Za řádně neomluvenou lekci zaplacenou částku nevracíme.
Pokud víte, že budete mít zpoždění (i 5 minut), informujte, prosím, telefonicky naši recepci.
Pokud je Váš pejsek nemocný (průjem, zvracení, kašel apod.), informujte nás a domluvený termín zdarma přesuneme, až bude v pořádku!
Kontakt pro objednání/omluvy: info@animalclinic.cz nebo +420 775 322 829

Ceník*
Fyzioterapie 1 lekce – 950,-
Diagnostika Gait4Dog – 400,-

Balíčky
Fyzioterapie 2 lekce – 1 880,-
Fyzioterapie 4 lekce – 3 600,-
Fyzioterapie 8 lekcí – 7 000,-
Fyzioterapie 10 lekcí – 8 500,-

*Lekce/balíček hradíte vždy před 1. hodinou cvičení a lze uhradit kartou/převodem či v hotovosti.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Physiotherapy information for our clients:

1 lesson = approx 60 minutes

Rehabilitation options (selected according to the patient’s specific needs):
Manual therapy – massage and soft issue techniques, stretching, passive exercises
Active exercises – strengthening, coordination, balancing aids, cavalets, treadmill, aquatherapy
Physical therapy – laser therapy, electrostimulation, Bemer therapy

Please bring your animal favorite treats or a toy to your therapy.
The scheduled exercise can be canceled at least 24 hours in advance, otherwise the lesson fails without the possibility of compensation or return the money.
If you know that you will be delayed (even 5 minutes), please inform our reception by phone.

If your dog is ill (diarrhea, vomiting, coughing, etc.), inform us and we will move for free the agreed date when the animal will be okay!
You can contact us: by e-mail: info@animalclinic.cz or by cell phone +420 775 322 829.

PRICE LIST *
Physiotherapy 1 lesson – 950,- czk
Diagnostics Gait4 – 400,- czk
PACKAGES
Physiotherapy 2 lessons – 1 880,- czk
Physiotherapy 4 lessons – 3 600,- czk
Physiotherapy 8 lessons – 7 000,- czk
Physiotherapy 10 lesson – 8 500,- czk

*Lessons are paid before the first lesson by credit cart, bank transfer or by cash.
Thank you for your understanding!