Helica TPS Endoprotéza

30. listopadu 2014

Představujeme nový, kompletně necemntovaný systém na endoprotézy kyčelních kloubů u psa.

První náhrady kyčelních kloubů se u psů začaly provádět již v 80. letech minulého století, nicméně byl tento zákrok po celá desetiletí vyhrazen pro několik málo zahraničních univerzitních pracovišť. Rutinně se náhrady kyčelních kloubů prováděly ve vyspělých zemích západní Evropy a v USA teprve od druhé poloviny 90tých let. V té době byl jediným dostupným způsobem implantace endoprotézy „vlepení“ do kosti pomocí speciální pryskyřice, které se běžně říká kostní cement. Cementované endoprotézy jsou i v humánní medicíně dosud nejčastěji používané a to s ohledem na poměrně jednoduché technické provedení a nižší materiálové náklady. Tyto cementované systémy ovšem skýtají celou řadu nevýhod. Hlavní problém představuje u psů i lidí infekce cementu a postupné uvolnění cementu v kosti (aseptické uvolnění). Tyto komplikace lze většinou řešit pouze explantací protézy. Proto se začátkem nového tisíciletí objevily i ve veterinární ortopedii bezcementované systémy. Tyto protézy se v kosti většinou ukotvují pomocí těsného zaražení („press fit“) do kosti. Technicky je provedení o něco náročnější, rizika infekce a uvolnění jsou ovšem výrazně menší. Hlavní nevýhodou těchto protéz je velká finanční náročnost a větší riziko zlomeniny stehenní kosti.  Před několika lety přišel německý ortoped Hach s modifikací bezcementového systému, který se používá v humánní medicíně u mladých pacientů. Zde není implantát zatlučen do kosti, ale mnohem šetrněji zašroubován. Implantát ve stehenní kosti je navíc poměrně malý a nenarušuje kostní dutinu stehenní kosti. Tento systém pojmenovaný Helica TPS je pravděpodobně nejméně invazivní a skýtá pro pacienta nejméně rizik. Samozřejmě jsou možné všechny zmíněné komplikace (fraktura, infekce, luxace) ale díky designu implantátu je poměrně jednoduché tyto potíže řešit (revize, explantace, předělání do cementovaného systému). Na základě neuspokojujících výsledků s cementovanými endoprotézami jsme dnes kompletně přešli na Helica endoprotézy.