Monitoring

17. března 2006

Monitoring pacienta během anestezie je absolutně nepostradatelný. Získáním nového sálového monitoru pro naše pracoviště, jsme doplnili a zlepšili možnosti kontroly vitálních funkcí pacientů na sále. Můžeme na novém monitoru průběžně kontolovat srdeční akci (EKG), saturaci krve kyslíkem (oxymetrie), dechovou frekvenci, nitrotělní teplotu a krevní tlak. Tento monitor je doplněn přenosným kapnografem, kterým hodnotíme mimo jiné respiraci a výměnu plynů. Dále disponujeme jedním stacionárním a jedním přenosným oxymetrem, čímž můžeme kontrolovat i pacienty v anestezii například při rentgenování či stomatologických zákrocích.