Nová akvaterapie

9. září 2014

Naše oddělení fyzioterapie se v posledních týdnech zásadně modernizovalo. V současnosti disponuje naše klinika kromě běžných fyzioterapeutických pomůcek (rehabilitační míče, kavaletti, atd), rehabilitačního laseru a pulzního magnetu nově podvodním běhacím pásem, který byl zakoupen od renomovaného německého výrobce PhysioMed.

Jedná se o prosklenou vanu se sofistikovaným systémem přečerpávání a čištění vody. Rychlost podvodního běhacího pásu lze plynule nastavit, vana navíc disponuje podvodním masážním systémem. Voda je ohřívaná dle volby na 28, 30 nebo 32°C. Pacient samostatně do vany vstupuje a vystupuje a to vše zcela bez stresu. Voda je bez chemického ošetření, je podrobena několika filtracím a jednou za několik dní kompletně obnovena. Hlavní výhodou akvaterapie je zvláště efektivní využití nemocného pohybového aparátu při současném nadnášení vodou, jejíž hladinu lze libovolně nastavit.

Hlavními indikacemi pro akvaterapii jsou tudíž pacienti s neurologickými deficity, zvláště psi po operaci páteře, dále ortopedičtí pacienti v pooperační rekonvalescenci, ale také obézní jedinci, pro které je nutné vypracovat efektivní program hubnutí. Dále lze využívat přístroj i k tréningu sportovních psů. Součástí fyzioterapie je vždy zhodnocení aktuálního stavu pacienta ošetřujícím lékařem, následuje opatrné rozcvičení a masáže, případně za současné aplikace pulzního magnetického pole.

Dále si pacient opatrně zvyká na dobrovolný vstup do vany. Poté se začíná teprve s připouštěním vody do terapeutické vany a až nakonec spouštíme běhací pás aby tréning pokračoval. První návštěvy jsou důležité zvláště kvůli navykání pacienta na samotný běhací pás. Teprve po třetí nebo čtvrté návštěvě se zátěž při akvaterapii aplikuje v plném rozsahu. Z toho také jasně vyplývá, že je fyzioterapie otázkou dlouhodobého managementu pacienta a nelze očekávat relevantní výsledky ihned po první návštěvě. Proto jsme koncipovali pro naše klienty různé balíčky (dle intenzity a frekvence návštěv), které umožňují naší fyzioterapeutce intenzivní práci s pacientem během opakovaných návštěv, současně je fyzioterapie stále velice dostupná.

Jako příklad lze uvést měsíční balíček který obsahuje 8-10 cyklů fyzioterapie za cenu 2500kč (tedy cca 250-300kč za jednu návštěvu která trvá vždy 30 až 45 minut). Samotná hodina fyzioterapie vč akvaterapie vychází na 400kč.