Ortopedický seminář říjen

10. října 2010

V rámci výroční konference České Asociace Veterinárních Lékařů Malých Zvířat (ČAVLMZ) budeme přednášet v ortopedické sekci na téma tibial tuberosity advancement (TTA). 16. 10. budeme opakovat sesterský seminář na téma příprava pacienta na operaci a pooperační péče v rámci konference slovenské asociace.