Program pro profylaxi DKK a DLK

29. května 2014

Dysplasie kyčelních kloubů (DKK) je vývojové onemocnění s výraznou genetickou dispozicí. I přes všechny snahy o selekci postižených jedinců se vyskytuje DKK u mnoha plemen a to bez ohledu na jejich rodokmen. Nejčastěji postižená jsou velká a obří plemena (retrieveři, ovčáci, rotweiller, molosoidní plemena, ohaři, setři atd.) ale i menší plemena jako jsou Španielové, border colie či jiná střední (např. honácká) plemena. Většina příznaků DKK spojené s artrózou a omezenou hybností se pozoruje po třetím roce života psa.

 Jinými slovy jsou pacienti do tohoto věku majoritně asymptomatičtí i přes pozvolna se rozvíjející artrózu! Bez terapie je toto onemocnění progresivní a invalidizující. V pozdní fázi nelze onemocnění již ovlivnit jinak než radikální chirurgickou intervencí (totální endoprotéza, resekce kyčelní hlavice a krčku) nebo trvalým konzervativním management (léky, fyzioterapie atd). Dnes máme k dispozici jasná rentgenologická kriteria pro stanovení diagnózy DKK již u pacientů mladších 16 týdnů. Prvním nálezem je instabilita kloubů (měřená jako distrakční index). Čím dříve se diagnóza DKK odhalí, tím lepší šance má pacient při adekvátní terapii na úplné uzdravení a zcela zdravé kyčelní klouby. Stejný přístup platí koneckonců i v humánní medicíně, kde se tato diagnóza stanovuje standardně již v kojeneckém věku. Podíl pacientů, kteří jsou na našem pracovišti prezentováni již v raném věku s dysplastickými kyčelními klouby se neustále navyšuje – a to i u psů s dobrým rodokmenem. Na základě našich zkušeností a v souladu se standardy doporučovanými specialisty v západních zemích, FCI a ortopedickými asociacemi, jsme se rozhodli zavést program pro časnou diagnostiku dysplasií kyčelních kloubů (a případně loketních kloubů) u štěňat. Našim pacientům nabízíme v současnosti následující komplexní schéma rané detekce a terapie DKK.

Tato komplexní vyšetření jsou navíc shrnuta do cenově zvýhodněných „balíčků“ aby byla pro každého majitele disponovaného štěněte cenově dostupná. Každý pacient navíc obdrží lékařskou zprávu s dalším doporučením a CD s nálezy. Ortopedický balíček puppy: štěňata 16-20 týdnů (obří plemena až 22 týdnů): klinické a ortopedické vyšetření, Ortolani test (palpace instability), měření úhlu subluxace a redukce digitálním goniometrem, RTG vyšetření v sedaci: a) extenzní projekce b) Penn hip distrakce a kalkulace distrakčního indexu ( DI, měření instability) c) „žabí projekce“ (hodnocení hloubky acetabula). POZOR: Loketní a ramenní klouby v tomto věku hodnotit nelze (v případě potřeby RTG loketních kloubů po 7měsíci)! Při nálezu relevantní DKK a vysokém DI doporučujeme v tomto věku juvenilní pubickou sympfyziodézi (JPS) – jednoduchý a miniinvazivní zákrok, který u psů s mírnou až střední dysplasií ovlivní další růst pánve tak, aby došlo k překrytí hlavic stehenních kostí kloubní jamkou.

Lze provádět pouze u pacientů do max 22-24 týdnů! Pacienty s výraznou subluxací hlavic pomocí JPS neřešíme (viz balíček 2) Ortopedický balíček junior. Štěňata 4,5-7 měsíců: klinické a ortopedické vyšetření, Ortolani test (palpace instability), měření úhlu subluxace a úhlu redukce digitálním goniometrem, RTG vyšetření v sedaci: a) extenzní projekce b) Penn hip distrakce a kalkulace distrakčního indexu (měření instability) c) „žabí projekce“ (hodnocení hloubky acetabula), d) DAR projekce pro hodnocení změn v oblasti horního okraje acetabula e) RTG ramenní klouby a loketní klouby ve dvou na sebe kolmých projekcích (první možný termín na rentgenologické zachycení dysplasie loketních kloubů (DLK) až po 6 měsíci) Při nálezu DKK a při absenci degenerativních změn doporučíme jako nejefektivnější profylaktický zákrok dvojitou osteotomii pánve (DPO).

Zákrok je za použití vhodných implantátů poměrně málo inavzivní, bezpečný a spojený s rychlou rekonvalescencí. Při správné indikaci lze pomocí DPO nastolit zcela fyziologické anatomické poměry a 100% zabránit dalšímu rozvoji dysplasie a tím spojeným potížím. Ortopedický balíček adult (vč. vyšetření počítačovou tomografií a inhalační anestezie). Psi mezi 7 a 12 měsícem : klinické a ortopedické vyšetření, Ortolani test (palpace instability), měření úhlu subluxace a redukce digitálním goniometrem, RTG vyšetření v sedaci: a) extenzní projekce b) Penn hip distrakce a kalkulace distrakčního indexu (měření instability) c) „žabí projekce“ (hodnocení hloubky acetabula), d) RTG ramenní klouby e) CT vyšetření obou loketních kloubů (nejvyšší senzitivita pro zachycení dysplastických změn v loketním kloubu (DLK)) Při nálezu DLK nebo osteochondrozy bude doporučeno artroskopické ošetření pacienta. Při nálezu DKK jsou v tomto věku bohužel často přítomny artrotické změny (!) a pacienti jsou řešeni konzervativně do další kontroly v cca 2.-3. roce kdy lze plánovat další postup (endoprotéza atd). Jinými slovy: na včasnou diagnózu DKK je po 7 měsíci věku psa již pozdě! Psi s výraznou dysplasií, symptomy a s rychlou progresí artrózy je nutno nicméně i v tomto věku již řešit chirurgicky (endoprotéza, resekce kyčelní hlavice) Všeobecné doporučení: Štěňata která jsou již v raném věku „líná“ vykazují „zvláštní“ chůzi nebo evidentně kulhají, doporučujeme vyšetřit v rámci balíčku puppy co nejdříve.

Ostatním pacientům (i asymptomatickým!) doporučujeme jako nejvhodnější řešení balíček junior. Pouze pro pacienty kteří prošvihnou termíny mezi 5-7 měsícem nebo vykazují problémy převážně s loketními klouby doporučujeme diagnostický balíček adult. Hlavní cíle profylaktických balíčků: 1. raná diagnostika = lepší dlouhodobá prognóza pacienta 2. raná diagnostika = jednodušší zákroky (JPS,DPO) 3. jednodušší terapie = nižší náklady na léčbu 4. reálná možnost úplného uzdravení psa 5. pokud není v raném věku prokázán některý z dysplastikých problémů, lze psa již velice brzy efektivněji využívat (pracovně, agility, sport atd).