Říjen je měsícem boje proti vzteklině..

4. října 2016

Obecně prospěšná společnost Veterináři bez hranic ČR (www.vsf-cz.eu) již řadu realizuje, po boku organizací Vétérinaires sans frontiéres v ostaních zemích, projekty zaměřené na veterinární péči v oblastech, kde je třeba. Klíčovým zahraničním projektem je komplexní kampaň boje proti vzteklině v nedostupných oblastech severní Keni. Právě za tímto účelem bychom rádi pokračovali v kampaňi, jejímž cílem je spojit úsilí veterinárních ordinací, studentů veterinární medicíny, majitelů zvířat, mediálních partnerů a firem. Více informací na www.vsf-cz.eu/cz.