Rozvolňování nákazových opatření od 3.5.2021 následovně:

30. dubna 2021

Vážení klienti,
s nastávajícím dalším rozvolňováním omezení v souvislosti s COVID-19 i my částečně upravujeme provoz kliniky.
Tato opatření jsou platná od 3.5.2021.

Žádáme Vás o respektování následujících pokynů:

 • v celém prostoru kliniky je povinné zakrytí úst a nosu
 • s pacientem do prostoru kliniky vchází pouze 1 doprovodná osoba
 • svůj příchod ohlaste osobně či telefonicky na recepci
 • v prostoru čekárny se smí zdržovat max. 2 osoby  (dodržujte rozestupy!)
 • ošetření pacienta v ordinaci probíhá bez doprovodu majitele
 • ošetřujeme předem objednané pacienty
 • platba za ošetření probíhá osobně na recepci
 • respektujte pokyny zaměstnanců kliniky

Ve vlastním zájmu Vám doporučujeme ohlásit svůj příchod telefonicky a na ošetření vyčkat v autě či venku.

Děkujeme za pochopení a doufáme, že se již brzy vše vrátí do naprostého normálu.

Tým Animal clinic

————————————————————————-

Dear clients,

with the impending loosening of restrictions in connection with COVID-19, we are also partially adjusting the functioning of the clinic.

These measures are valid from 3.5.2021.

We ask you to respect the following instructions:

 • it is mandatory to cover the mouth and nose in the whole area of ​​the clinic
 • We treat pre-ordered patients
 • Only 1 accompanying person enters the clinic area with the patient
 • Announce your arrival in person or by telephone at the reception
 • A maximum of 2 people may be present in the waiting area  (keep spacing!)
 • the patient is treated in the ambulace without the owner’s accompaniment
 • Payment for the treatment is made in person at the reception
 • follow the instructions of the clinic staff

In your own interest, we recommend that you announce your arrival by phone and wait for the treatment in the car or outside.

Thank you for your understanding.

Animal clinic team