TTA operace ruptury vazu v kolenním kloubu

1. prosince 2007

Ruptura předního zkříženého vazu v kolenním kloubu je nejčastějším ortopedickým problémem u psa. Existuje dnes mnoho chirurgických metod,žádná ovšem dosud nebyla zcela uspokojující (zvláště u velkých plemen psů nad 20kg)- především s ohledem na dlouhodobé následky (artrózu). V roce 2004 byla na veterinární fakultě v Curychu vyvinuta nová metoda, která se zakládá na změně biomechaniky v kolenním kloubu. Principem operace je jednoduše řečeno změna sil a tlaků působících na kolenní kloub tak, aby kloub pro jeho stabilizaci nepotřeboval žádný přední zkřížený vaz. Samotný přední zkřížený vaz tedy není nahrazován implantátem. Tato metoda (tibial tuberosity advancement – TTA) je již dnes ve světě akceptována jako jedna ze dvou nejúspěšnějších technik (vedle TPLO)při řešení ruptury předního zkříženého vazu. I přes nutnost značné investice do implantátů a instrumentária jsme se rozhodli pro zavedení této metody na našem pracovišti. Jsme vedle VFU v Brně a dvou dalších soukromých klinik jediným pracovištěm v ČR, které tuto metodu nyní rutinně používá. Dosavadní výsledky jsou vesměs velice pozitivní. Metoda se jeví pro velká plemena psů jednoznačně jako vhodnější. Většina našich pacientů již několik málo dní po operaci zatěžuje končetinu, někteří dokonce již v prvních 24hodinách po zákroku. Invazivita do samotného kloubu je minimální. Na celém světě byly touto metodou již operováni tisíce pacientů a i dlouhodobé výsledky u těchto pacientů (zvláště ohledeně minimální progrese artrózy) jsou velice pozitivní. Na naší klinice můžeme dnes již mluvit o několika desítkách úspěšně operovaných pacientů. Náklady na tuto operaci se nám daří pro naše klienty držet v únosném rozsahu, čímž se stává tato high tech operace dostupná pro běžné pacienty. Bližší informace o této operační metodě a jejím výhodám Vám rádi poskytneme při osobní konzultaci.