World Rabies Day 2015

29. července 2015

Naše pracoviště a Světový den boje proti vzteklině.„Zdravá zvířata, zdraví lidé“, pod tímto heslem již od roku 2009 pracuje česká obecně prospěšná společnost, Veterináři bez hranic ČR (VSF-cz) a stejně jako v předchozích letech, tak i letos se členové a dobrovolníci VSF-cz připojí ke Světovému dni boje proti vzteklině, který je připomínán v desítkách zemí světa 28. září. Více informací naleznete na: http://www.vsf-cz.eu/cz.